මේ මර්දනයට එරෙහිව හෙට දින නුගේගොඩ රැලිය අපිත් නියෝජනය කරනවා | පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය මාධ්‍ය හමුව.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *