සහරාන්ට ඉන්දියාවට පලා යාමට රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ සහෝදරයෙකු උදව් කළ බව මහේෂ් සේනානායක කොමිසමේදී කියයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *