මන්ත‍්‍රීකමට තුවක්තුත් එලියට අදී.. හිමිනමක් පැහැරගෙන පිස්තෝලයෙන් පහර දීලා.. ඥාණසාර හිමිට චෝදනා..

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *