ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ඇඳිරි නීතිය – පෑලියගොඩ මාළු වෙළෙඳසැලෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 49 ක්

You might also like

Loading...