2024 කොළඹට මොකද වෙන්නෙ? ශ්‍රී පාදයේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගෙන් පුදුම සහගත අනාවැකියක්.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *