අපි පරාද වෙලා ගෙදර ගියාම අපෙන් නෙවෙයි පලිගත්තෙ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් – Mahinda Rajapaksha

You might also like

Loading...