අම්මා කෙනෙක් නිසා මට ඒක ඉවෙන් වගේ දැනුනා මං ලොකු දුවව ගෙදර එක්ක ආවා කුසුම් රේණු හෙලි කරපු කතාවkusum

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *