කාශ්‍යප මහරහතුන්ගේ දේහය ආදාහනය වන්නේ මෛත්‍රී බුදුන්ගේ ශ්‍රී හස්තය මතයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...