සජිත් රනිල්ව හමුවෙයි.. මෙන්න මාධ්‍යට හෙළිකල රහස? ලැජ්ජයි ජනපති තුමෝ..? (වීඩියෝ සහිතයි)

You might also like

Loading...