අලි සබ්‍රිට දෙයියන්ගේ හාල් කැවිලා – ගලගොඩඅත්තේ ඥාණසාර හිමි|Galagoda Aththe Gnanasara Thero

You might also like

Loading...