මම ආදරේට හරි පෙරේතයි දෝණි අම්මට වැඩියෙන් ආදරේ කියලා දැනෙනකොට මම එයාව රවට්ටනවා.akila dhanuddara

You might also like

Loading...