මහා මොළකරු ගෝඨාද.? පැරදුනු මන්ත්‍රී සජිත්ගේ වේදිකාවේ පාස්කු ගැන හෙළිදරව්වක්? (වීඩියෝ සහිතයි)

You might also like

Loading...