නිදහස් චතුරශ්‍රයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සත්‍යග්‍රහයට පකිස්ථාන ධජ රැගෙන පැමිණි පිරිස කවුද?

You might also like

Loading...