අපේ ජන බල පක්ෂයේ මන්ත්‍රී ගැටුම දුරදිග යයි – කාන්තාවකගෙන් තවත් කුමණ්ත්‍රණයක් ගැන හෙළිදරව්වක්

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *