පාස්කු ප්‍රහාරයේ මහමොළකරු අල්ලන හැටි මුජිබර් සරත්ට කියාදෙයි – සාරා අල්ලන්න උනන්දුවක් නැත්තේ ඇයි ?

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.