පාස්කු ප්‍රහාරයේ සත්‍ය හෙළි කිරීමට රජය අසමත් වීම ප්‍රශ්නාර්ථයක් – කාදිනල් හිමිපාණන්| Easter Attack

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *